Kisjakabfalva Községért Közhasznú Egyesület

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK

12/2014.08.27 sz.KGY határozat: A közgyűlés napirendjének elfogadására, a jegyzőkönyv hitelesítőire és a jegyzőkönyvvezetőre vonatkozó döntés.

2/2014.08.27 sz.KGY határozat: A közgyűlés egyhangúlag elhatározza az egyesületnek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti továbbműködést. Az egyesület alapszabályát ennek megfelelően módosítja, egységes szerkezetbe foglalja és a mai naptól alkalmazni rendeli. A tisztségviselőket a közgyűlés 5 év időtartamra választja, az elnökség elnökből és két elnökhelyettesből áll.

3/2014.08.27 sz.KGY határozat: A közgyűlés egyhangúlag 2014.08.27. – 2019.08.26. napjáig terjedő időszakra az egyesület tisztségviselőinek az egyesület alábbi tagjait választja meg:

elnökség: elnök: Dr. Somogyi Edit elnökhelyettes 1: Deutsch Krisztián elnökhelyettes 2: György Gyöngyi

felügyelő bizottság: felügyelőbizottság elnöke: Werner Renáta felügyelőbizottsági tag: Vetési István felügyelőbizottsági tag: Ferk Adrienn Anita


BESZÁMOLÓ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
Honlapunkat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Turisztikai Hivatala támogatásával készítették az alkotók