Tájékoztó az adórendeletről 2016-11-25
Tisztelt Kisjakabfalvai Polgárok! A Villányi Közös Önkormányzati Hivatal elvégezte Kisjakabfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének helyi adókról szóló 15/2015. (XI. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önkormányzati rendelet) felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményeként a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szövegében bekövetkezett változásokon alapuló módosító rendeletet fog a Képviselő-testület napirendjére tűzni 2016. november 28. napján. Az új rendelet várhatóan 2017. január 1. napjával lép hatályba. A tervezet alapján az építményadót érintő mentességben várható változás, illetve valamennyi adónemet érintően a mentességet megalapozó körülmények adóhatósághoz történő bejelentésének határidejére vonatkozó szabályok kerülnek harmonizálásra a Htv. rendelkezéseivel. A tervezet szövege, valamint az előzetes hatásvizsgálat összefoglalója az alábbi linken érhető el: Amennyiben a tervezettel összefüggésben véleményt kívánnak nyilvánítani, azt nevük megadásával megtehetik a tarsadalmiegyeztetes@villany.hu e-mail címen 2016. november 27. napján 22 óráig. A névtelenül beérkezett vélemények azok figyelembe vétele nélkül törlésre kerülnek. A jegyző a beérkezett véleményeket, a véleményező nevét és elektronikus levélcímét legkésőbb a véleményezett jogszabály hatálybalépésétől számított másfél évig kezeli. Amennyiben a véleményezett jogszabály nem lép hatályba, a véleményező neve és elektronikus levélcíme legkésőbb a vélemény beérkezését követő egy éven belül törlésre kerül. Felhívom szíves figyelmüket, hogy amennyiben élnek a vélemény-nyilvánítás lehetőségével, úgy az adataik kezeléséhez szükséges hozzájárulást megadottnak tekintem. Megköszönve együttműködésüket: dr. Pencz-Nikolics Katalin jegyző
Kapcsolódó link

Igazgatási szünet 2016-08-11
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy Villány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2016 (II.17.) számú önkormányzati rendeletével igazgatási szünetet rendelt el, melynek értelmében a Villányi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. augusztus 15. és 2016. augusztus 19. között zárva tart. Az igazgatási szünet alatt – naponta 8-12 óra között – kizárólag ügyelet működik, mely kérelmek benyújtását, elhunyt személy anyakönyvezését és általános önkormányzati ügyekben való információkérést tesz lehetővé, egyéb egyedi ügyek intézésére nincs lehetőség. Telefonon is csak a fenti időpontokban érhető el a Hivatal, a központi számon (a mellékeken nem). Teljes körű ügyintézésre 2016. augusztus 22. napjától lesz ismételten mód. Rendkívüli sürgős esetben az alábbi telefonszám hívható: 0630/508-1215 Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Kapcsolódó link

Korábbi hírek:
Év: Hónap:
Honlapunkat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Turisztikai Hivatala támogatásával készítették az alkotók