TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI RENDELET

TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI RENDELET KÉSZÍTÉSE

MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Kisjakabfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 47/2023. (XII. 13.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy elkészíti a község településkép-védelmi rendeletét.

A településkép-védelmi rendelet célja Kisjakabfalva község településképére jellemző építészeti elemek meghatározása, továbbá védelmük módjának és eszközeinek meghatározása.

A rendelet tervezete a hirdetmény alján található LETÖLTÉS gombra kattintva érhető el.

A partnerek - Kisjakabfalva község területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet; Kisjakabfalván székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet; Kisjakabfalván székhellyel bejegyzett civil szervezet - a rendelet tervezetére írásos észrevételeket tehetnek papíralapon a Polgármesternek címezve, Kisjakabfalva Község Önkormányzatának címére (7773 Kisjakabfalva, Fő utca 65.), vagy elektronikus levélben a varoshaza@villany.hu e-mail címre történő megküldéssel 2024. június 11. napjáig.  

Kisjakabfalva, 2024. május 27.
 
Evetovicsné Takács Zsuzsanna
polgármester

LETÖLTÉS
Honlapunkat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Turisztikai Hivatala támogatásával készítették az alkotók