Rendeletek

Kisjakabfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének

2/1992 számú rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről
- 5/1997 – a Villányi Körjegyzőség Ügyrendjének elfogadásáról
- 1/1998. (01. 22.) számú rendelete a helyi értékek megőrzésére nyújtandó vissza nem térítendő támogatásról.
- 6/1998. (04.01.) számú rendelete a szociális földprogramról
- 10/2001. (XII. 04.) számú rendelete a körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
- 11/2001. (XII. 04.) számú önkormányzati rendelete Kisjakabfalva község önkormányzata  Szervezeti és Működési Szabályzatáról
- 2/2002. (II. 26.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről
- 12/2002. (XII. 17.) számú rendelete az építményadóról
- 2/2003. (02. 04.) számú rendelete a köztisztaságról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
- 3/2003. (02. 04.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról
- 4/2003. (02. 04.) számú rendelete Kisjakabfalva község háziorvosi körzetéről
- 5/2003. (II. 04.) számú rendelete Kisjakabfalva község fogorvosi körzetéről
- 9/2003. (IV. 15.) számú rendelete a lakáscélú helyi támogatási formákról
- 10/2003. (V.28.) számú  rendelete - az ivóvízért és csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 1/1997. (I.15.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
- 1/2004. (III. 08.) számú rendelete az étkeztetés térítési díjának mértékéről
- 10/2004. (IX.02.) számú rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról
- 14/2004. (XI. 24.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról
- 15/2004. (XI. 24.) számú rendelete a talajterhelési díjról
- 16/2004. (XI. 24.) számú rendelete a 11/2002. (XII. 17.) számú magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról
- 10/2005. (VI.13.) számú rendelete az étkeztetés térítési díjának mértékéről
- 17/2005. (XI. 17.) számú rendelete A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő szabályokról
- 18/2005. (XI. 17.) számú rendelete a 16/2004. (XI. 24.) számú magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosításáról és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalásáról
- 3/2006. (III. 13.) számú rendelete az 5/2005. (III. 08.) számú talajterhelési díjról szóló rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról.
- 6/2006. (IV.20.) számú rendelete a luxusadóról


 

Honlapunkat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Turisztikai Hivatala támogatásával készítették az alkotók